Alle artikelen

Richtlijn Groene Huizen goedgekeurd: nieuwe regels beginnen in 2030

9views

De EU heeft de richtlijn voor groene woningen goedgekeurd. Dit zijn de nieuwe regels die vanaf 2030 gelden.

Na drie jaar wachten, heeft de EU eindelijk de richtlijn Groene Huizen goedgekeurddie richtlijn over deenergie-efficiëntie van gebouwen. Het doel van dit ambitieuze project, dat binnenkort werkelijkheid wordt, is omuitstoot van gebouwen tegen 2050 te kunnen verminderen. Elke lidstaat moet een nationaal herstructureringsplan indienen met een eigen tijdschema en doelstellingen.

De stemming op de Europees Parlement aangenomen met 370 voor, 199 tegen en 46 onthoudingen. Naast de doelstelling van nuluitstoot tegen 2050, omvat de richtlijn ook het vertrek van de nieuwe regels die vanaf 2030 zullen gelden. Laten we alle details over de richtlijn voor broeikasgassen bekijken.

De regels die vanaf 2030 gelden voor de Europese richtlijn voor groene huizen

Volgens de pas goedgekeurde richtlijn zal elke lidstaat moeten zorgen voor de geleidelijke vermindering van het energieverbruik van alle woongebouwen. Het doel is dus om de 16% tegen 2030 en 20 procent in 2035. Het is echter belangrijk dat ervoor kan worden gezorgd dat ten minste de 55% van de vermindering in energieverbruik is een gevolg van renovatie van gebouwen met lage energieklassend.w.z. alle gebouwen die veel energie verbruiken en veel CO2 produceren.

Alle nieuwe constructies, vanaf 2030 zijn op emissievrij. Bovendien is de nieuwe gebouwen die eigendom zijn van overheidsinstanties zijn op emissievrij zijn in 2028. Een ander belangrijk punt dat in de onlangs goedgekeurde richtlijn aan bod komt, betreft de verwijdering van fossiele brandstoffen uit woongebouwen. Vanaf volgend jaar zullen alle lidstaten niet langer energiepremies kunnen aanbieden voor de aankoop of installatie van aardgasketelseen type ketel dat ook verboden vanaf 2040.

Een ander interessant punt in de richtlijn betreft de zonne-energie- en fotovoltaïsche installaties. Alle nieuwe gebouwen die in de EU-lidstaten worden gebouwd, moeten worden voorbereid op de installatie van zonne- en fotovoltaïsche systemen. Voor bestaande gebouwen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen deze systemen uiteraard geleidelijk worden geïnstalleerd vanaf 2027.

De reactie van de Italiaanse politiek

Ondanks het feit dat al deze regels op een uitgesproken progressieve manier werden overgenomen, was de reactie van de Italiaanse politiek was volledig tegen de goedkeuring van deze richtlijn. Fratelli d’Italia, Forza Italia en Lega hebben zich in feite tegen de richtlijn gekeerd door het vaststellen van het tijdschema “te strak en strikt”.ook voorbijgaand aan de opofferingen van al die gezinnen die al te maken hebben met de belangrijke uitgaven van een hypotheek.

Sommige partijen hebben zich echter uitgesproken voor de groene huizenrichtlijn. We spreken van PD en 5 sterren die in het Europees Parlement vóór hebben gestemd en daarmee het voor de hand liggende hebben verklaard opheffing van enkele belangrijke organisatorische beperkingen door het oorspronkelijke voorstel te herzien, dat uiteindelijk veel zachter en werkbaarder werd.

Het tijdschema van het herziene voorstel van vandaag is in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van 2021 namelijk veel langer, een factor die het gemakkelijker maakt om alle strategieën die nodig zijn om het energieverbruik van Europese gebouwen te verminderen, te organiseren en in de praktijk te brengen.