Alle artikelen

Intensieve veehouderij, Greenpeace roept op tot ecologische omschakeling in de EU

11views

De noodzaak is dringend geworden. Greenpeace, ISDE en andere verenigingen zijn hiervan overtuigd en hebben een voorstel ingediend voor een agro-ecologische omschakeling van de intensieve veehouderij. En dat niet alleen.

De vijf musketiers van de agro-ecologie gingen op 22 februari naar het Europees Parlement om hun strijd vooruit te helpen. Het openen van een pad naar een nieuwe overeenkomst op het gebied van agrecologie. Greenpeace, ISDE – Artsen voor het Milieu, Terra!, WWF en Lipuhebben een wetsvoorstel opgesteld dat, als het wordt aangenomen, een revolutie teweeg kan brengen in de hele veeteelt. “Niet alleen intensieve veehouderij“, verklaarden ze. Het probleem van de voedselproductie is zeker urgent, maar zonder twijfel houdt het daar niet op en strekt het zich uit tot de hele toeleveringsketen.

De urgentie die in het wetsvoorstel wordt uitgedrukt, verwijst niet alleen naar de voedselwelzijnmaar ook aan het menselijk welzijn. Nummers in de hand devervuiling veroorzaakt door veehouderij van ons land heeft ervoor gezorgd dat Italië na Polen de tweede plaats inneemt wat betreft vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt door fijn stof. En dit is een wetenschappelijk feit, dat niet ter discussie staat, maar dat tegelijkertijd de noodzaak tastbaar maakt.

Niet alleen intensieve veehouderij: de inhoud van het wetsvoorstel

De intensieve veehouderij die in Italië wordt bedreven zonder enige echte beperkende regelgeving is niet alleen zeer schadelijk voor het dierenwelzijn, maar ook voor de menselijke voeding, genereert een kettingreactie die het mechanisme steeds verder naar beneden haalt.

Het enorme aantal intensief gehouden dieren in ons land, meer dan 700 miljoen per jaar, vereist een groot gebruik van middelenvaak onttrokken aan directe menselijke consumptie: tweederde van de in de EU verhandelde granen wordt diervoeder en ongeveer 70% van de Europese landbouwgrond wordt gebruikt voor diervoeder.voornamelijk voor gewassen zoals maïs die veel water nodig hebben, een steeds schaarser wordende grondstof“, stelt Greenpeace in persbericht van 22 februari 2024.

Volgens deskundigen zijn grote klimaatrampen gerelateerd aan de toenemende vervuiling, waarvan de veeteeltsector grotendeels verantwoordelijk is. Hoe het probleem op te lossen? De vijf verenigingen hebben een manifest opgesteld dat in feite deel uitmaakt van het wetsvoorstel, waarin de bevordering van biodiversiteit op agro-economisch gebied is het sleutelwoord. Vervolgens komt de stimulans om intensieve veehouderijen te ontmantelen ten gunste van extensieve, ter bescherming van werknemers. Hoe de EU op dit voorstel zal reageren is nog steeds een mysterie. Maar hoop sterft altijd als laatste.