Alle artikelen

Hun hele leven rollen ze maar wat rond en dan krijgen ze een pensioen van 22.000 CZK per maand. Kijk hoe het gaat in Tsjechië

16views

Tsjechië is een uitzonderlijk land in de zin dat we een van de beste sociale stelsels ter wereld hebben. Dit is zeker positief nieuws, want iedereen die in de problemen komt, krijgt degelijke hulp en hoeft niet naar de bodem te zakken. Het hele systeem is echter zo robuust dat velen zich eraan vastklampen zonder zelfs maar te proberen weer aan het werk te komen.

Een groot onrecht

Naar schatting tienduizenden tot honderdduizenden mensen zitten in de bijstand ondanks het feit dat ze gemakkelijk zouden kunnen werken. Simpelweg omdat de huidige regels dat toestaan, hoezeer er ook gesproken wordt over het veranderen en aanscherpen ervan in de toekomst.

Maar hoe zit het als je het grootste deel van je leven niet werkt en gewoon allerlei uitkeringen krijgt en dan met pensioen gaat. Er zijn overal op het internet berichten dat zulke mensen zeker niet tekort zullen komen. Zelfs als ze niet hebben gewerkt, zouden ze een gemiddeld pensioen kunnen innen, dat vandaag de dag bijna 22 000 CZK bedraagt. Dat zou toch oneerlijk zijn? Veel mensen die werken, krijgen immers niet zo’n pensioen.

Natuurlijk, pas op, dit is een zwaar vertekend tot op het punt van onzinnig. Mensen die niet werken krijgen zeker geen gemiddeld pensioen. In sommige gevallen krijgen ze zelfs helemaal geen pensioen, wat heel weinig bekend is. In tegenstelling tot de verschillende uitkeringen die de staat gewoon moet uitbetalen aan mensen in nood, zijn pensioenen verrassend genoeg geen rechten. Integendeel, je moet actief deelnemen aan het verzekeringsstelsel om het te krijgen.

Een complexe situatie

De regels zijn vrij streng. Je moet minstens 35 jaar werken en het is zeker niet genoeg om een bepaalde leeftijd te bereiken. Iedereen die niet gewerkt heeft, heeft geen recht op een pensioen. Het is waar dat de zogenaamde uitgesloten periodes, waarin de staat je als het ware een beetje kan subsidiëren, ook meetellen voor deze tijdslimiet. Bij werkloosheid heb je echter maar recht op één jaar waarin de staat je pensioen voor je betaalt. Daarna telt het niet meer mee. De enige uitzondering geldt voor 55-plussers. Voor hen tellen drie jaar mee.

Dus als je die diensttijd niet hebt, krijg je gewoon geen pensioen. En inderdaad, duizenden mensen horen dit nieuws elk jaar, hoewel er niet veel over wordt gesproken, wat vreemd is. Het zou een van de grootste motivatoren moeten zijn om te werken. Gezien je vijfendertigste moet je echt vroeg beginnen met werken en niet te lang pauzeren. Anders haal je de leeftijd van 65 jaar waarop je met pensioen kunt gaan misschien ook niet. Het alternatief is dan om veel langer te werken.

Lees ook:

En wat gebeurt er met degenen die geen pensioen krijgen? Zij zullen in de bijstand blijven en er op geen enkele manier op vooruit gaan.

Foto: Shutterstock