Alle artikelen

De staat gaat onderzoeken hoeveel de Tsjechen op hun rekeningen hebben staan. Laat het nu zien, anders komen er problemen.

18views

Er zijn niet veel tijden in Tsjechië waarin allerlei veranderingen die alle burgers aangaan zo snel gaan. Op dit moment bevinden we ons echter in een moeilijke financiële situatie, niet alleen vanuit het oogpunt van huishoudens, maar ook vanuit het oogpunt van de staat. De staat is begrijpelijkerwijs op zoek naar manieren om zoveel mogelijk te besparen, wat natuurlijk voor de verandering weer op de schouders van de burgers terechtkomt.

Uitkeringen zullen veranderen

Een van de grote nieuwtjes waar nog niet veel over is gesproken, zijn de veranderingen in het socialezekerheidsstelsel. Voor zover we kunnen zien, wordt er geen middel onbeproefd gelaten. Het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken plant niet alleen een pensioenhervorming, maar ook een hervorming van de uitkeringen voor de sociaal zwakkeren.

Het is het woord “behoeftig” en de definitie ervan die op de proef zal worden gesteld. Er ligt een serieuze vraag op tafel of al diegenen die nu sociale uitkeringen ontvangen, dit geld van andere belastingbetalers eigenlijk wel verdienen. Er wordt geschat dat er honderdduizenden mensen zijn die het illegaal ontvangen.

Het is natuurlijk dom en vervelend voor een fatsoenlijk persoon om naar het arbeidsbureau te moeten gaan en voortdurend een uitkering aan te vragen. Hij zou liever andere regelingen treffen en zo snel mogelijk een baan vinden, zodat hij dat niet hoeft te doen. Dit is de vooronderstelling waarop het socialezekerheidsstelsel lange tijd gebaseerd is geweest. De veronderstelling was, kort gezegd, dat alleen degenen die een uitkering echt nodig hadden, er aanspraak op zouden maken. En als ze eenmaal hun zaakjes op orde hadden, zouden ze het weer zonder doen.

Ze gaan je doorlichten

Maar hoe verklaar je de aantallen mensen die al jaren een uitkering hebben? Waarom gaan ze niet werken of geven ze hun spaargeld niet uit? Beide zaken zullen worden aangepakt. Werk zal op zijn minst gedeeltelijk weer verplicht worden, en degenen die niet willen werken zullen gewoon hun uitkering verliezen.

De andere factor is misschien nog vervelender. Ambtenaren gaan namelijk de bankrekeningen bekijken van mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Dus als je bijvoorbeeld huursubsidie aanvraagt, waar je recht op hebt omdat je meer dan een derde van je inkomen aan woonlasten betaalt, dan moet je verwachten dat het Jobcentre veel controleert om te zien of je te veel geld op je rekening hebt staan of dat je andere eigendommen bezit die je te gelde zou kunnen maken.

Lees ook:

Dit zal zeker niet prettig zijn, maar iedereen die het vraagt omdat hij het echt nodig heeft, zal het begrijpen. Dit komt omdat zo iemand niet van plan is om vals te spelen of onnodig extra geld te verdienen. Hij zit gewoon in de knel en heeft hulp nodig. Individuen die misbruik maken van het systeem komen echter in grote problemen.

Foto: Shutterstock